Výsledky voleb do Školské rady

Datum
21.11.2018
Text

Volby do Školské rady Gymnázia a ZUŠ Šlapanice proběhly v rámci třídních schůzek dne 13.11.2017 s těmito výsledky:

A. Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců žáků:

 Počet odevzdaných volebních lístků  78 
 - platných  75 
 - neplatných     3 

 

 

 

Pořadí Příjmení a jméno kandidáta Počet hlasů
 1.  Blažek Jan - zletilý žák septimy  55 
 2.  Blažková Jana - zákonný zástupce  34 
 3.  Damborská Martina - zákonný zástupce  33
 4.  Hanzlík Tomáš, Ing. - zákonný zástupce  31
 5.  Procházková Hana - zákonný zástupce  14

 

B. Zástupci pedagogických pracovníků školy

 Počet odevzdaných volebních lístků  18 
 - platných  17 
 - neplatných     1 

 

 

 

Pořadí Příjmení a jméno kandidáta Počet hlasů
 1.-2.  Švehlová Eva  15 
 1.-2.  Ondrůšek Roman, Mgr.  15 
 3.  Gončár Jiří, Mgr.    7
 4.  Bičanová Michaela, Mgr.   6

 

Voličům i kandidátům děkujeme za aktivní účast ve volbách.