Hovorové hodiny

Datum
10.1.2022
Text

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v pondělí 17. 1. 2022 se od 17.00 h. konají hovorové hodiny s vyučujícími v jednotlivých kabinetech a učebnách.
Rozpis umístění vyučujících bude vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu a u vstupu do 1. patra.
Třída sexta bude mít v učebně sexty od 17.00 hodin nejprve třídní schůzku, jejíž hlavní náplní budou informace o lyžařském výcvikovém kurzu.
Prosíme Vás ​o důsledné dodržování hygienických opatření, zejména nošení ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorech školy. Děkujeme.

Upozorňujeme, že v případě změny hygienických opatření ze strany vlády nebo KHS může dojít i ke změně termínu nebo formy hovorových hodin.

S pozdravem
Roman Ondrůšek​