Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Datum
3.5.2023
Text

Zveřejňujeme aktualizované výsledky přijímacího řízení ke studiu na Gymnáziu Šlapanice pro školní rok 2023/2024 po doplnění výsledků uchazečů konajících zkoušky v náhradním termínu. Výsledky jsou zveřejněny pod kódy uchazečů a v aktualizovaném vydání vyvěšeny i na budově gymnázia.

Tabulka přijatých (PDF, 180 KiB)
Poznámka: Žákem Gymnázia Šlapanice se uchazeč stává až po odevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě (viz poučení v tabulce přijatých uchazečů).

Tabulka nepřijatých (PDF, 225 KiB)
Nepřijatí uchazeči mohou do 3 pracovních dní od přijetí rozhodnutí (tj. po přijetí dokumentu v datové schránce nebo po doručení doporučeného dopisu) podat odvolání proti nepřijetí – viz vzor pro odvolání (PDF, 90 KiB).