Doučování žáků

EU Nex generation

V rámci Národního plánu obnovy jsme ve školním roce 2021/2022 využili možnosti realizovat investici pod názvem "Doučování žáků škol". Hlavním cílem této aktivity bylo upevnit znalosti žáků po pandemii nemoci Covid-19 a s ní spojené distanční výuce. Aktivita se zaměřovala zejména na oblast matematiky a cizích jazyků.

NPO