Maturita

Maturitní termíny pro školní rok 2021/2022

Třída:   oktáva
Třídní učitel:   PaedDr. Vít Effenberk
do 30. 9. 2021 zpřístupněn seznam knih pro ústní část maturitní zkoušky (dále MZ) z Čj
do 30. 9. 2021 zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek vč. formy a témat MZ
do 30. 11. 2021 odevzdání písemné přihlášky k maturitě na ředitelství školy
do 17. 12. 2021 protokolární předání kopií přihlášek žákům (podpis)
do 28. 2. 2022 jmenování předsedy mat. komise a mat. komisaře
do 31. 3. 2022 žáci předají seznamy knih pro ústní zkoušky z českého jazyka řediteli školy
do 31. 3. 2022 jmenování místopředsedy a celé maturitní komise
duben 2022 stanovení způsobu hodnocení zkoušek v profilové části MZ 2022 (viz dokument)
duben 2022 porada o oktávě
duben 2022 písemné práce z Čj, Aj, Nj a Fj
2. až 5. 5.2022 didaktické testy společné části MZ – Čj, M a cizí jazyky 
květen 2022 didaktický test zkoušky M+
květen 2022 společná část státní MZ a profilové zkoušky (školní maturity)
do 3 pracovních dnů
po ukončení MZ   
výsledky státní MZ a vysvědčení (CERMAT) 

Podrobné informace k maturitě lze nalézt na webu maturita.cermat.cz

Užitečné odkazy: