Maturita

Důležité maturitní termíny pro školní rok 2019/2020

Třída:   oktáva
Třídní učitel:   Mgr. Milan Čada
do 30. 9. 2019 zpřístupněn seznam knih pro ústní část maturitní zkoušky (dále MZ) z Čj
do 30. 9. 2019 zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek vč. formy a témat MZ
do 29. 11. 2019 odevzdání písemné přihlášky k maturitě na ředitelství školy
do 14. 12. 2019 protokolární předání kopií přihlášek žákům (podpis)
do 28. 2. 2020 jmenování předsedy mat. komise a mat. komisaře
do 31. 3. 2020 žáci předají seznamy knih pro ústní zkoušky z českého jazyka řediteli školy
do 31. 3. 2020 jmenování místopředsedy a celé maturitní komise
duben 2020 porada o oktávě
1. 6. 2020 didaktické testy společné části MZ – M a Aj [NOVÉ]
2. 6. 2020 didaktický test společné části MZ – Čj [NOVÉ]
3. 6. 2020 didaktický test zkoušky M+ [NOVÉ]
??? společná část státní MZ a profilové zkoušky (školní maturity)
do 3 prac. dnů 
po ukončení MZ   
výsledky státní MZ a vysvědčení (CERMAT) 

Podrobné informace k maturitě lze nalézt na webu maturita.cermat.cz
 

Užitečné odkazy: