Maturita


  Důležité maturitní termíny pro školní rok 2018/2019

Třída:   oktáva
Třídní učitel:   Mgr. David Horák
do 30. 9. 2018 zpřístupněn seznam knih pro ústní část maturitní zkoušky (dále MZ) z Čj
do 30. 9. 2018 zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek včetně formy a témat MZ
do 1. 12. 2018 odevzdání písemné přihlášky k maturitě na ředitelství školy
do 14. 12. 2018 protokolární předání kopií přihlášek žákům (podpis)
do 28. 2. 2019 jmenování předsedy mat. komise a mat. komisaře
do 31. 3. 2019 žáci předají seznamy knih pro ústní zkoušky z českého jazyka řediteli školy
do 31. 3. 2019 jmenování místopředsedy a celé maturitní komise
duben - květen 2019 porada o oktávě
10. a 11. 4. 2019 písemná práce z Čj a cizího jazyka (Aj)
2. - 10. 5. 2019  písemné práce a didaktické testy společné části maturit (Čj, Aj, Fj, Nj, M)
13. - 17. 5. 2019 svatý týden
20. - 23. 5. 2019 společná část státní maturity a profilové zkoušky školní maturity
do 3 prac. dnů po ukončení MZ    výsledky státní maturity a vysvědčení (z CERMATu) 
31. 5. 2019 v 10.00 h. rozloučení s maturanty na Městském úřadu Šlapanice

Podrobné informace k maturitě lze nalézt na webu www.novamaturita.cz.

Užitečné odkazy: