Maturita

Maturitní termíny pro školní rok 2022/2023

Třída:   oktáva
Třídní učitel:   Mgr. Michaela Bičanová
do 30. 9. 2022 zpřístupněn seznam knih pro ústní část maturitní zkoušky (dále MZ) z Čj
do 30. 9. 2022 zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek vč. formy a témat MZ
do 30. 11. 2022 odevzdání písemné přihlášky k maturitě na ředitelství školy
do 16. 12. 2022 protokolární předání kopií přihlášek žákům (podpis)
do 28. 2. 2023 jmenování předsedy mat. komise a mat. komisaře
do 31. 3. 2023 žáci předají seznamy knih pro ústní zkoušky z českého jazyka řediteli školy
do 31. 3. 2023 jmenování místopředsedy a celé maturitní komise
duben 2023 stanovení způsobu hodnocení zkoušek v profilové části MZ 2022
duben 2023 porada o oktávě
duben/květen 2023 písemné práce z Čj, Aj, Nj a Fj, didaktické testy spol. části MZ – Čj, M a cizí jazyky 
květen 2023 didaktický test zkoušky M+
květen 2023 společná část státní MZ a profilové zkoušky (školní maturity)
do 3 pracovních dnů
po ukončení MZ   
výsledky státní MZ a vysvědčení (CERMAT) 

Podrobné informace k maturitě lze nalézt na webu maturita.cermat.cz

Užitečné odkazy: