Maturita

Maturitní termíny pro školní rok 2020/2021

Třída:   oktáva
Třídní učitel:   Mgr. Miroslav Dvořák
do 30. 9. 2020 zpřístupněn seznam knih pro ústní část maturitní zkoušky (dále MZ) z Čj
do 29. 10. 2020* zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek vč. formy a témat MZ
do 27. 11. 2020 odevzdání písemné přihlášky k maturitě na ředitelství školy
do 18. 12. 2020 protokolární předání kopií přihlášek žákům (podpis)
do 26. 2. 2021 jmenování předsedy mat. komise a mat. komisaře
do 31. 3. 2021 žáci předají seznamy knih pro ústní zkoušky z českého jazyka řediteli školy
do 31. 3. 2021 jmenování místopředsedy a celé maturitní komise
duben 2021 porada o oktávě
24. až 26. 5.2021** didaktické testy společné části MZ – Čj, M a cizí jazyky
mimořádný termín 7., 8. a 9. července 2021 - podrobněji viz stránky Cermat   
26. 5. 2021 didaktický test zkoušky M+
1. až 4. 6. 2021 společná část státní MZ a profilové zkoušky (školní maturity)
do 3 pracovních dnů
po ukončení MZ   
výsledky státní MZ a vysvědčení (CERMAT) 

* termín posunut z důvodu pozdního vydání "maturitní vyhlášky" ministerstvem školství
** změna termínů stanovená opatřením MŠMT ze dne 10.3.2021

Pravidla hodnocení zkoušek v profilové části MZ 2021

Podrobné informace k maturitě lze nalézt na webu maturita.cermat.cz
 

Užitečné odkazy: