Maturita

Maturitní termíny pro školní rok 2023/2024

Třída:   oktáva
Třídní učitel:   Mgr. Radmila Poláčková
říjen 2023 zpřístupněn seznam knih pro ústní část maturitní zkoušky (dále MZ) z Čj
říjen 2023 zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek vč. formy a témat MZ
do 30. 11. 2023 odevzdání písemné přihlášky k maturitě na ředitelství školy
do 20. 12. 2023 protokolární předání kopií přihlášek žákům (podpis žáka)
do 28. 2. 2024 jmenování předsedy mat. komise a mat. komisaře
do 31. 3. 2024 předání vlastního seznamu knih žáka pro ústní zkoušky z českého jazyka řediteli školy
do 31. 3. 2024 podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka
do 31. 3. 2024 jmenování místopředsedy a celé maturitní komise
duben 2024 stanovení způsobu hodnocení zkoušek v profilové části MZ 2024
duben 2024 porada o oktávě, uzavření klasifikace
duben/květen 2024 písemné práce z Čj, Aj, Nj a Fj, didaktické testy spol. části MZ – Čj, M a cizí jazyky 
květen 2024 didaktický test zkoušky M+
květen 2024 společná část státní MZ a profilové zkoušky (školní maturity)
do 3 pracovních dnů
po ukončení MZ   
výsledky státní MZ a vysvědčení (CERMAT) 

Podrobné informace k maturitě lze nalézt na webu maturita.cermat.cz

Užitečné odkazy: