Maturita

Důležité maturitní termíny pro školní rok 2019/2020

Třída:   oktáva
Třídní učitel:   Mgr. Milan Čada
do 30. 9. 2019 zpřístupněn seznam knih pro ústní část maturitní zkoušky (dále MZ) z Čj
do 30. 9. 2019 zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek včetně formy a témat MZ
do 29. 11. 2019 odevzdání písemné přihlášky k maturitě na ředitelství školy
do 14. 12. 2019 protokolární předání kopií přihlášek žákům (podpis)
do 28. 2. 2020 jmenování předsedy mat. komise a mat. komisaře
do 31. 3. 2020 žáci předají seznamy knih pro ústní zkoušky z českého jazyka řediteli školy
do 31. 3. 2020 jmenování místopředsedy a celé maturitní komise
duben 2020 porada o oktávě
8. 4. a 30. 4. 2020 písemná práce z Čj a cizího jazyka (Aj)
4.5. – 6. 5. 2020 písemné práce a didaktické testy společné části MZ (Čj, Aj, Fj, Nj, M)
11. 5. – 15. 5. 2020 svatý týden
18. 5. 22. 5. 2020 společná část státní MZ a profilové zkoušky (školní maturity)
do 3 prac. dnů 
po ukončení MZ   
výsledky státní MZ a vysvědčení (CERMAT) 
??? (MŠMT) rozloučení s maturanty na Městském úřadu Šlapanice

Podrobné informace k maturitě lze nalézt na webu www.novamaturita.cz.

Užitečné odkazy: