Nepovinné předměty

Nabídka nepovinných předmětů pro školní rok 2019/2020

Předmět Vyučující Den Začíná v:
Biologie Štěpánková E. st 07:00
Dramatická výchova Kotulán J. 13.30
Florbal - dívky 1 Horák D. po 16.30
Florbal - chlapci Dvořák M. út 15.00
Fyzika Gončár J. čt 07.00
Chemie Poláčková R. st 14.15
Informatika Ondrůšek R. po 14.00