Nepovinné předměty

Nabídka nepovinných předmětů pro školní rok 2018/2019

Předmět Vyučující Den Hodina
Dramatická výchova Kotulán J. 14.00
Florbal - dívky 1 Horák D. út 16.30
Florbal - dívky 2 Brtníková K. 13.30
Fyzika Suchánek O. st 07.00
Chemie Poláčková R. čt 14.00
Informatika Ondrůšek R. čt 14.00
Sborový zpěv Turčanová L./Hrubešová-Hajncová E. čt 15.15
Volejbal - dívky Musil R. po, st 15.00
Výtvarná příprava Drinková M. čt 17.20