Prázdninový tábor 2022

ZÁSEKA 2022

Letošní tábor se bude konat od soboty 30. července do soboty 6. srpna 2022 na téma VESMÍR.

V obecných informacích si projděte doporučený seznam věcí, aby byli účastníci správně vybaveni i připraveni.

V případě zájmu vyplňte elektronickou přihlášku.

Prosíme, nezapomeňte, že každý účastník tábora musí mít (odevzdávají se v den odjezdu):

  • platné potvrzení od lékaře, že je způsobilý tábor absolvovat
  • potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem v den odjezdu nebo maximálně jeden den předem
  • potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19 (doporučujeme PCR) 

Dokumenty jsou také k dispozici ke stažení na stránkách Gymnázia Šlapanice (GŠ) v záložce Dokumenty/Ke stažení.
Studenti gymnázia mohou mít platná potvrzení u svého třídního učitele, v tom případě není nutné vyplňovat další, jen je potřeba si je na konci školního roku vyzvednout a předat při odjezdu na tábor. Při odjezdu ze Záseky budou všechna potvrzení vydána zpět.