Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - osmileté studium

Důležité termíny

  • nejpozději 31. 1. 2020 – škola zveřejní "Kritéria pro přijetí"
  • nejpozději 2. 3. 2020 – zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu na sekretariátu školy, popř. ji zašle poštou (tuto činnost nezajišťuje ZŠ, musí ji vykonat sám zákonný zástupce)
  • 16. a 17. 4. 2020 – řádné termíny přijímacích zkoušek
  • 13. a 14. 5. 2020 – náhradní termíny přijímacích zkoušek


Podmínky přijímacího řízení

  • přijímací zkoušky z jednotných testů z matematiky a českého jazyka (testy CERMAT) - dva termíny testování; oba testy (M a Čj) vždy v jednom dni
  • na celkový bodový zisk uchazeče má vliv, kromě bodů za testy CERMATu, i prospěch v posledních dvou ročnících 1. stupně základní školy a úspěchy či účast ve vybraných soutěžích a olympiádách (upřesněno v "Kritériích")


Další informace

  • na stránkách MŠMT je k dispozici formulář přihlášky ke studiu na SŠ (formulář pro editaci, návod na vyplnění přihlášky)
  • lékařské potvrzení zdravotního stavu na přihlášce nevyžadujeme
  • testová zadání k procvičení (ilustrační i "ostré" testy z minulých let) jsou k dispozici na stránkách CERMATu
  • pořadí škol na přihlášce znamená přiřazení škol k jednotlivým termínům, nevyjadřuje jejich preferenci; oba termíny jsou rovnocenné, do celkového výsledku se započítává pouze lepší výsledek z každého předmětu (M a Čj) bez ohledu na to, v kterém termínu a na jaké škole byl dosažen