Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – osmileté studium – obecné informace

Oficiální název školy
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Kód oboru vzdělávání
79-41-K/81 Gymnázium

Počet přijímaných žáků
pro školní rok 2022/2023 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků
 

Podmínky přijímacího řízení

 • podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v dokumentu "Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – osmileté studium"
 • během února 2022 zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu na sekretariátu školy, popř. ji zašle poštou (tuto činnost nezajišťuje ZŠ, musí ji vykonat sám zákonný zástupce; nejzazší termín je úterý 1. 3. 2022)
 • řádný termín přijímacích zkoušek – úterý 19. 4. 2022 a  středa 20. 4. 2022
 • náhradní termín přijímacích zkoušek – úterý 10. 5. 2022 a  středa 11. 5. 2022
   

Další informace

 • pořadí škol na přihlášce znamená přiřazení škol k jednotlivým termínům, nevyjadřuje jejich preferenci; oba termíny jsou rovnocenné
 • do celkového výsledku se započítává pouze lepší výsledek z každého předmětu (M a Čj) bez ohledu na to, ve kterém termínu a na jaké škole byl dosažen
 • na stránkách MŠMT je k dispozici formulář přihlášky ke studiu na SŠ [PDF, 290 KiB]
 • lékařské potvrzení zdravotního stavu na přihlášce nevyžadujeme
 • testová zadání z minulých let k procvičování najdete na stránkách CERMATu


Právní předpisy upravující uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (odkaz na stránky MŠMT)