Přijímací řízení

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 – osmileté studium

Dne 30. 1.  2020 zveřejnila ředitelka Gymnázia a ZUŠ Šlapanice, p. o., Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 [PDF, 160 KiB]

Dne 26. 5. 2020 byly zveřejněny upřesňující informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 

Oficiální název školy
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Kód oboru vzdělávání
79-41-K/81 Gymnázium

Počet přijímaných žáků
pro školní rok 2020/2021 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků

Podmínky přijímacího řízení
viz Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 [PDF, 160 KiB]

 

Důležité termíny

  • nejpozději 31. 1. 2020 – škola zveřejní "Kritéria pro přijetí"
  • nejpozději 2. 3. 2020 – zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu na sekretariátu školy, popř. ji zašle poštou (tuto činnost nezajišťuje ZŠ, musí ji vykonat sám zákonný zástupce)
  • řádný termín přijímacích zkoušek – úterý 9. 6. 2020 [NOVÉ]
  • náhradní termín přijímacích zkoušek – úterý 23. 6. 2020 [NOVÉ]

 

Další informace

  • na stránkách MŠMT je k dispozici formulář přihlášky ke studiu na SŠ [PDF, 210 KiB] (návod na vyplnění přihlášky)
  • lékařské potvrzení zdravotního stavu na přihlášce nevyžadujeme
  • testová zadání z minulých let k procvičování najdete na stránkách CERMATu
  • uchazeč koná přijímací zkoušky na škole, kterou má zapsánu na přihlášce jako první v pořadí [NOVÉ]
  • pořadí škol na přihlášce znamená přiřazení škol k jednotlivým termínům, nevyjadřuje jejich preferenci; oba termíny jsou rovnocenné, do celkového výsledku se započítává pouze lepší výsledek z každého předmětu (M a Čj) bez ohledu na to, ve kterém termínu a na jaké škole byl dosažen

 

Právní předpisy upravující uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (odkazy na stránky ZAKONYPROLIDI.CZ nebo na stránky MŠMT)