Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – osmileté studium – obecné informace

Oficiální název školy
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Kód oboru vzdělávání
79-41-K/81 Gymnázium

Počet přijímaných žáků
pro školní rok 2023/2024 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků
 

Podmínky přijímacího řízení

 • podmínky přijímacího jsou upřesněny v Kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – osmileté studium
 • během února 2023 zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu na sekretariátu školy, popř. ji zašle poštou (tuto činnost nezajišťuje ZŠ, musí ji vykonat sám zákonný zástupce; nejzazší termín je středa 1. 3. 2023), přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem i uchazečem o studium
 • řádný termín přijímacích zkoušek – pondělí 17. 4. 2023 a  úterý 18. 4. 2023
 • náhradní termín přijímacích zkoušek – středa 10. 5. 2023 a  čtvrtek 11. 5. 2023
   

Další informace

 • pořadí škol na přihlášce znamená přiřazení škol k jednotlivým termínům, nevyjadřuje jejich preferenci; oba termíny jsou rovnocenné
 • do celkového výsledku se započítává pouze lepší výsledek z každého předmětu (M a Čj) bez ohledu na to, ve kterém termínu a na jaké škole byl dosažen
 • na stránkách MŠMT je k dispozici formulář přihlášky ke studiu na SŠ [PDF, 165 KiB] nebo ve formátu XLSX [XLSX, 28 KiB]
 • lékařské potvrzení zdravotního stavu na přihlášce nevyžadujeme
 • testová zadání z minulých let k procvičování najdete na stránkách CERMATu


Právní předpisy upravující uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (odkaz na stránky MŠMT)