Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - osmileté studium

Aktuality:

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

Oficiální název školy (platný od 1. 1. 2019)

 • Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace


Kód oboru vzdělávání

 • 79-41-K/81 Gymnázium


Počet přijímaných žáků

 • pro školní rok 2019/20 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků

Důležité termíny

 • sobota 8. 12. 2018 - Den otevřených dveří 
 • nejpozději 31. 1. 2019 - škola zveřejní "Kritéria pro přijetí"
 • nejpozději 1. 3. 2019 - zákonný zástupce uchazeče (nezajišťuje ZŠ!) odevzdá přihlášku ke studiu na sekretariátu školy, popř. ji zašle poštou
 • úterý 16. dubna 2019 a středa 17. dubna 2019 - řádné termíny přijímacích zkoušek
 • pondělí 13. května 2019 a úterý 14. května 2019 - náhradní termíny přijímacích zkoušek


Podmínky přijímacího řízení

 • přijímací zkoušky z jednotných testů z matematiky a českého jazyka (testy CERMAT) - dva termíny testování; oba testy (M a Čj) vždy v jednom dni
 • na celkový bodový zisk uchazeče má vliv, kromě bodů za testy CERMATu, i prospěch v posledních dvou ročnících 1. stupně základní školy a úspěchy či účast ve vybraných soutěžích a olympiádách (upřesněno v "Kritériích")


Další informace

 • na stránkách MŠMT je k dispozici formulář přihlášky ke studiu na SŠ (buď jako předvyplněný vzor nebo jako formulář pro editaci)
 • lékařské potvrzení zdravotního stavu na přihlášce nevyžadujeme
 • testová zadání k procvičení (ilustrační i "ostré" testy z minulých let) jsou k dispozici na stránkách CERMATu
 • pořadí škol na přihlášce znamená přiřazení škol k jednotlivým termínům, nevyjadřuje jejich preferenci; oba termíny jsou rovnocenné, do celkového výsledku se započítává pouze lepší výsledek z každého předmětu (M a Čj) bez ohledu na to, v kterém termínu a na jaké škole byl dosažen