Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – osmileté studium
(předběžné obecné informace)

Oficiální název školy
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Kód oboru vzdělávání
79-41-K/81 Gymnázium

Počet přijímaných žáků
pro školní rok 2022/2023 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků

Podmínky přijímacího řízení
stejně jako termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny začátkem roku 2022

Další informace

  • na stránkách MŠMT je k dispozici formulář přihlášky ke studiu na SŠ [PDF, 290 KiB]
  • lékařské potvrzení zdravotního stavu na přihlášce nevyžadujeme
  • testová zadání z minulých let k procvičování najdete na stránkách CERMATu
  • pořadí škol na přihlášce znamená přiřazení škol k jednotlivým termínům, nevyjadřuje jejich preferenci; oba termíny jsou rovnocenné, do celkového výsledku se započítává pouze lepší výsledek z každého předmětu (M a Čj) bez ohledu na to, ve kterém termínu a na jaké škole byl dosažen


Právní předpisy upravující uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (odkaz na stránky MŠMT)