Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 – osmileté studium – obecné informace  
 

Oficiální název školy  
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Kód oboru vzdělávání  
79-41-K/81 Gymnázium

Počet přijímaných žáků  
pro školní rok 2024/2025 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků  
 

Podmínky přijímacího řízení

Další informace

  • neorganizujeme školní přijímací zkoušku
  • pořadí škol na přihlášce vyjadřuje jejich preferenci
  • do celkového výsledku se započítává pouze lepší výsledek z každého testu (M a Čj) bez ohledu na to, ve kterém termínu a na jaké škole byl dosažen
  • lékařské potvrzení zdravotního stavu na přihlášce nevyžadujeme 


Další užitečné odkazy