Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – osmileté studium
Změny termínů dle 

Oficiální název školy
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Kód oboru vzdělávání
79-41-K/81 Gymnázium

Počet přijímaných žáků
pro školní rok 2021/2022 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků

Důležité termíny

  • nejpozději 31. 1. 2021 – škola zveřejní "Kritéria pro přijetí"
  • nejpozději 1. 3. 2021 – zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu na sekretariátu školy, popř. ji zašle poštou (tuto činnost nezajišťuje ZŠ, musí ji vykonat sám zákonný zástupce)
  • řádný termín přijímacích zkoušek – středa 5. 5. 2021 a  čtvrtek 6. 5. 2021
  • náhradní termín přijímacích zkoušek – středa 2. 6. 2021 a  čtvrtek 3. 6. 2021

 

Další informace

  • na stránkách MŠMT je k dispozici formulář přihlášky ke studiu na SŠ [PDF, 290 KiB]
  • lékařské potvrzení zdravotního stavu na přihlášce nevyžadujeme
  • testová zadání z minulých let k procvičování najdete na stránkách CERMATu
  • pořadí škol na přihlášce znamená přiřazení škol k jednotlivým termínům, nevyjadřuje jejich preferenci; oba termíny jsou rovnocenné, do celkového výsledku se započítává pouze lepší výsledek z každého předmětu (M a Čj) bez ohledu na to, ve kterém termínu a na jaké škole byl dosažen
  • dle opatření MŠMT a MZd se zkoušky (JPZ) mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří předloží platné potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 vydané školou, kterou uchazeč navštěvuje (popř. lékařem nebo testovacím místem) nebo předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 (prodělané před méně než 90 dny před termínem JPZ)

 

Právní předpisy upravující uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (odkaz na stránky MŠMT)