Rada školy

Dne 15.6.2021 vyhlásila ředitelka Gymnázia Šlapanice termín voleb zástupců žáků do školské rady a stanovila jejich termín na středu 30.6.2021. Podrobnosti voleb, spolu s formou přihlašování se ke kandidatuře, byly zaslány oprávněným voličům (zletilým žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků) jako zpráva do jejich účtů v elektronické žákovské knížce (Bakaláři).

Volby proběhly ve středu 30.6.2021. Výsledky voleb jsou k dispozici v samostatném článku.

Školská rada na období 2018-2021

Členové za zřizovatele - Jihomoravský kraj

  • doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (novak[zav]ped.muni.cz)
  • Dagmar Heinzová (dasaheinzova[zav]seznam.cz)
  • Bc. Barbora Fryblíková(bara.kinclova[zav]gmail.com)

 

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých studentů

  • Jana Blažková (jana.blazek[zav]volny.cz)
  • Martina Damborská (martina[zav]chemi.muni.cz) - místopředsedkyně ŠR

 

Členové volení pedagogy

  • Mgr. Jiří Gončár (goncar[zav]gslapanice.cz)
  • Mgr. Roman Ondrůšek (ondrusek[zav]gslapanice.cz) - předseda ŠR
  • Eva Švehlová (svehlova[zav]gslapanice.cz)

 

Přílohy:

Zápisy z jednání: