Rada školy

Dne 6. 9. 2021 se na své ustavující schůzi sešla školská rada v novém složení (viz níže).

Členové za zřizovatele - Jihomoravský kraj

  • Michal Klaška (m.klaska[zav]slapanice.cz)
  • Tomáš Lejdar (lejdar[zav]tis-brno.cz)
  • Jakub Tesař (tesar.jak[zav]seznam.cz)


Členové z řad zákonných zástupců žáků (ZZ) a zletilých studentů (ZS)*

  • Blanka Langová (ZZ) (langova.blanka[zav]gmail.com)
  • Kristián Ondruška (ZS) (ondruska.k[zav]gslap.cz)
  • Jana Šťastová (ZZ) (staja[zav]centrum.cz)


Členové volení pedagogy

  • Jiří Gončár (goncar[zav]gslap.cz)
  • Roman Ondrůšek (ondrusek[zav]gslap.cz) – předseda ŠR
  • Eva Švehlová (svehlova[zav]gslapanice.cz)


Přílohy:

Zápisy z jednání:

 

* dne 17. 10. 2022 zanikl mandát paní Martině Damborské
* dne 31. 10. 2022 byl v doplňujících volbách zvolen zástupce zletilých studentů Kristián Ondruška (student oktávy)
* dne 9. 1. 2023 byla v doplňujících volbách zvolena členka za zákonné zástupce nezletilých žáků paní Blanka Langová