Školní psycholog

Školní psycholog Alice Tichá
Kontakt psycholog[zavináč]gslap.cz
Konzultační hodiny úterý    13.30–17.30 hod.
pátek     8.00–15.00 hod.

Školní psycholog má vystudovaný obor psychologie na vysoké škole a je osobně k dispozici žákům školy dva dny v týdnu.

  • poskytuje psychologické poradenství studentům, kteří jej sami vyhledají, jejich rodičům a pedagogům
  • poskytuje krizovou intervenci studentům, kteří se ocitli v psychicky náročné situaci
  • pracuje s celými třídními kolektivy (diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení sociálních dovedností)
  • spolupracuje s učiteli při depistáži (vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných)
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole
     

V případě zájmu o psychologickou konzultaci je vždy lepší se domluvit na konkrétním čase prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.