Studentský parlament

V září 2021 se na našem gymnáziu uskutečnila historická chvíle – proběhla ustavující schůze Studentského parlamentu Gymnázia Šlapanice. Parlament samozřejmě vznikl za podpory vedení naší školy a každá třída si do něj zvolila 3 své zástupce. SPGŠ si zejména klade za cíl usnadnit a zefektivnit komunikaci mezi studenty a vedením školy i pedagogickým sborem, umožnit studentům spoluorganizovat a navrhovat školní aktivity a projekty, a tak se aktivně a zodpovědně podílet na rozvoji naší školy.

Hodně štěstí, parlamente!


Studentský parlament ve školním roce 2021/2022

Stanovy parlamentu (PDF, 70 KiB)

Složení parlamentu ve šk. roce 2021/2022 (PDF, 80 KiB) 

Zápisy z jednání
» 1. jednání 22. 9. 2021 – ustavující schůze (PDF, 80 KiB)
» 2. jednání 13. 10. 2021 (PDF, 30 KiB)
» 3. jednání 12. 1. 2022 (PDF, 35 KiB)
» 4. jednání 26. 1. 2022 (PDF, 55 KiB)