Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů (platná pro příští školní rok):

Volitelný předmět 1 (sexta až septima):
Žák volí dva předměty, jejichž výuka začne v sextě a následně naváže v septimě. Časová dotace pro každý předmět je 2 hodiny v sextě a 2 hodiny v septimě. Nabídka volitelných předmětů je následující:

 • Dějiny kultury
 • Deskriptivní geometrie
 • Ruský jazyk
 • Latina
 • Kultura anglofonních zemí
 • Seminář debatních dovedností
 • Seminář z přírodních věd


Volitelný předmět 2 (septima):
Žák volí jeden předmět v septimě s časovou dotací 2 hodiny. V případě, že v rámci Volitelného předmětu 1  volí žák  Angličtinu – rozšíření (popř. Kulturu anglofonních zemí), nemůže volit předmět Konverzace Aj. Nabídka volitelných předmětů je následující:

 • Programování
 • Praktická biologie
 • Současný svět
 • Konverzace Nj
 • Konverzace Aj
 • Konverzace Frj


Volitelný předmět 3 (oktáva):
Žák volí šest předmětů v oktávě, každý s časovou dotací 2 hodiny. Nabídka volitelných předmětů je následující:

 • Stylistika (seminář z Čj)
 • Současné dějiny
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář mediální gramotnosti
 • Seminář ze základů společenských věd
 • Seminář Nj
 • Seminář Frj
 • Seminář Aj
 • Seminář z matematiky
 • Matematika a její aplikace
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Počítačová grafika
 • Ekonomie
 • Osobnostní rozvoj