Zvonění

Rozpis zvonění
  hodina přestávka
0. 7:00 – 7:45  
    7:45 – 7:55
1. 7:55 – 8:40  
    8:40 – 8:50
2. 8:50 – 9:35  
    9:35 – 9:50
3. 9:50 – 10:35  
    10:35 – 10:45
4. 10:45 – 11:30  
    11:30 – 11:40
5. 11:40 – 12:25  
    12:25 – 12:35
6. 12:35 – 13:20  
    13:20 – 13:25
7. 13:25 – 14:10  
    14:10 – 14:15
8. 14:15 – 15:00  
    15:00 – 15:05
9. 15:05 – 15:50  

 (zpracováno dle přílohy č. 2 Školního řádu; platnost od 3. 1. 2017)