Olympiáda v německém jazyce

Datum
30.1.2018
Text

Ve druhém prosincovém týdnu loňského roku se sešli účastníci soutěže v německém jazyce. K velké radosti porotců se přihlásili nejenom zkušení jazykoví matadoři, ale zájem projevili i naši nadějní kvartáni.

Proto byly vytvořeny dvě výkonnostní skupiny – kvarta soutěžila s kvintou, sexta ve druhé kategorii s nejstaršími septimány. Mladší naděje si vytvořily páry, vždy jeden kvartán spolupracoval a současně soutěžil s kvintánem, což zvýšilo motivaci a současně přispělo ke zdravé rivalitě v každé dvojici. Tento model spolupráce a současně soutěžení se letos velmi osvědčil, nejmladší lépe zvládali rozechvění ze zodpovědnosti za dobrý výsledek.

Po poslechových částech, rozdělených podle náročnosti slyšeného textu do dvou kategorií, prokazovali žáci své dovednosti v mluvním projevu na vylosovaná témata. Členové poroty zhodnotili zejména výkony nejlepších jako velmi, velmi dobré po stránce výslovnostní i obsahové. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali Daniel Léska z kvarty a Kateřina Kolářová ze septimy, druhá a třetí místa na pomyslné bedýnce vítězů obsadili soupeři s minimálními bodovými rozestupy. Vítězům opravdu Unseren herzlichen Glückwunsch a ostatním moc děkujeme za snahu o co nejlepší výsledek, Danovi a Patrikovi (postup z druhého místa) držíme palce při reprezentaci naší školy v okresním – a doufejme i krajském – kole.

Romana Červinková a Miloš Vojtěch