Školní metodik prevence

Školní metodik prevence Mgr. Kateřina Benešová
Kontakt benesova[zavináč]gslapanice.cz
Konzultační hodiny  

Minimální preventivní program [PDF, 790 KiB]

Školní metodik prevence především:

  • koordinuje aktivity školy při prevenci projevů rizikového chování, jako jsou záškoláctví, závislosti, násilí, sexuální zneužívání, rasismus, xenofobie, kriminální chování, poruchy příjmu potravy a další
  • poskytuje odborné rady a pomoc žákům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, užívání návykových látek, kriminality, patologického hráčství apod.
  • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů s možností rozvoje rizikového chování
  • zajišťuje a koordinuje preventivní akce pro žáky
  • prezentuje výsledky preventivní práce školy