Třídní učitelé

Třídní učitelé ve školním roce 2020/2021
Třída Třídní učitel Zástupce třídního učitele
I
PRIMA
Mgr. Miloš Vojtěch (Vo)
vojtech[zav]gslapanice.cz
 Mgr. Milan Čada (ČM)
cada[zav]gslapanice.cz
II
SEKUNDA
Mgr. David Horák (DH)
horak[zav]gslapanice.cz
  Mgr. Eva Procházková (PE)
prochazkovaeva[zav]gslapanice.cz
III
TERCIE
Mgr. Jiří Gončár (Go)
goncar[zav]gslapanice.cz
Mgr. Lenka Šálková (ŠL)
salkova[zav]gslapanice.cz 
IV
KVARTA
Mgr. Zdeněk Sklenář (Sř)
sklenar[zav]gslapanice.cz
Mgr. Kateřina Benešová (KB)
benesova[zav]gslapanice.cz 
V
KVINTA
Mgr. Radmila Poláčková (Po)
polackova[zav]gslapanice.cz
 Mgr. Terezie Lípová (LT)
lipova[zav]gslapanice.cz
VI
SEXTA
Mgr. Michaela Bičanová (BM)
bicanova[zav]gslapanice.cz
Mgr. Zdislava Waloszková (WZ)
waloszkova[zav]gslapanice.cz
VII
SEPTIMA
PaedDr. Vít Effenberk (Ef)
effenberk[zav]gslapanice.cz
Mgr. Jaroslav Kotulán (KJ)
kotulan[zav]gslapanice.cz
VIII
OKTÁVA
Mgr. Miroslav Dvořák (Dv)
dvorak[zav]gslapanice.cz
 Mgr. Karel Buchta (Bu)
buchta[zav]gslapanice.cz