Zaměstnanci školy - Gymnázium

Mgr. Kokešová Gabriela - ředitelka školy
Aprobace: matematika, fyzika
Vyučuje: matematika
email: kokesova[zavináč]gslapanice.cz


Mgr. Bártková Jana
Aprobace: matematika, hudební výchova
Vyučuje: hudební výchova
e-mail: bartkova[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Benešová Kateřina
Aprobace: francouzský jazyk
Vyučuje: francouzský jazyk, občanská výchova, tělesná výchova
Další informace: preventista sociálně-patologických jevů
e-mail: benesova[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Bičanová Michaela
Aprobace: český jazyk, dějepis
Vyučuje: německý jazyk, dějepis, český jazyk
Další informace: výchovná poradkyně 
e-mail: bicanova[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Buchta Karel
Aprobace: angličtina
Vyučuje: angličtina
e-mail: buchta[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Čada Milan
Aprobace: dějepis, základy společenských věd
Vyučuje: dějepis, základy společenských věd, tělesná výchova
e-mail: cada[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Drinková Marika
Aprobace: výtvarná výchova
Vyučuje: výtvarná výchova
e-mail: drinkova[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Dvořák Miroslav
Aprobace: biologie, tělesná výchova
Vyučuje: biologie, tělesná výchova
Další informace: vedoucí oddílu florbalu mladších a starších žáků
e-mail: dvorak[zavináč]gslapanice.cz

PaedDr. Effenberk Vít
Aprobace: zeměpis, tělesná výchova
Vyučuje: zeměpis, tělesná výchova
e-mail: effenberk[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Gončár Jiří
Aprobace: fyzika, francouzština, tělesná výchova
Vyučuje: fyzika, francouzština, tělesná výchova
e-mail: goncar[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Hajncová Eva
Aprobace: hudební výchova
Další informace: vedoucí školního pěveckého sboru Šlapeto
e-mail: hajncova[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Horák David
Aprobace: angličtina, dějepis
Vyučuje: angličtina, tělesná výchova
Další informace: vedoucí oddílu florbalu dívek, hlavní vedoucí LT Záseka
e-mail: horak[zavináč]gslap.cz, horak[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Jašková Nina, Ph. D.
Aprobace: latina
Vyučuje: latina
e-mail: jaskova[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Kotulán Jaroslav
Aprobace: český jazyk, výtvarná výchova
Vyučuje: český jazyk, výtvarná výchova
Další informace: vede školní divadelní spolek
e-mail: kotulan[zavináč]gslapanice.cz

Kraft Hana, M. A.
Aprobace: německý jazyk
Vyučuje: německý jazyk
e-mail: kraft[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Lípová Terezie
Aprobace: anglický jazyk
Vyučuje: anglický jazyk
e-mail: lipova[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Musil Radek
Aprobace: matematika, tělesná výchova
Vyučuje: tělesná výchova
Další informace: vedoucí oddílu mladších dívek v odbíjené
e-mail: musil[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Ondrůšek Roman - zástupce statutárního orgánu
Aprobace: matematika, informatika, fyzika
Vyučuje: informatika
Další informace: ICT koordinátor, správce matriky, vyučující nepovinného předmětu informatika
e-mail: ondrusek[zavináč]gslap.cz, ondrusek[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Poláčková Radmila
Aprobace: chemie, matematika
Vyučuje: chemie, matematika
Další informace: vyučující nepovinného předmětu chemie
e-mail: polackova[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Sklenář Zdeněk
Aprobace: matematika
Vyučuje: matematika, deskriptivní geometrie
Další informace:  okresní garant matematické olympiády pro základní školy
email: sklenar[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Suchánek Otto
Aprobace: matematika, fyzika, informatika
Vyučuje: matematika, fyzika, informatika
Další informace: vyučující nepovinného předmětu fyzika
e-mail: suchanek[zavináč]gslapanice.cz

PaedDr. Štěpánková Eva
Aprobace: angličtina, biologie, tělesná výchova
Vyučuje: angličtina, biologie, tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova
e-mail: stepankova[zavináč]gslapanice.cz

Švehlová Eva
Činnost: sekretářka a účetní školy
e-mail: svehlova[zavináč]gslapanice.cz

MgA. Turčanová Lenka
Aprobace: hudební výchova
Vyučuje: hudební výchova
Další informace: hlasová výchova členů školního pěveckého sboru
e-mail: turcanova[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Vojtěch Miloš
Aprobace: český jazyk, německý jazyk, občanská výchova
Vyučuje: český jazyk, německý jazyk, občanská výchova
e-mail: vojtech[zavináč]gslapanice.cz

Mgr. Ziamaeva Jana
Aprobace: ruský jazyk
Vyučuje: ruský jazyk
e-mail: ziamaeva[zavináč]gslapanice.cz

zpět na začátek