Školní vzdělávací program (ŠVP)

Od 1. září 2017 se výuka řídí novým ŠVP s motivačním názvem "Škola žije do večera II". K 1. 9. 2017 byl schválen pedagogickou radou a Školskou radou. Výtisk celého ŠVP je k dispozici na ředitelství Gymnázia a ZUŠ Šlapanice.

Protože dochází k výraznějším změnám v učebním plánu vyššího gymnázia zejména v oblasti nabídky volitelných předmětů, je nový ŠVP zaváděn na vyšším gymnáziu postupně (ve šk. roce 2017/2018 – kvinta), výuka ve vyšších ročnících bude dobíhat až do oktávy šk. roku 2019/2020. 

    Původní ŠVP
    Pro nižší gymnázium byl zaveden od 1. září 2007 s motivačním názvem Škola žije do večera, pro vyšší gymnázium navazoval na ŠVP nižšího gymnázia od šk. roku 2011/2012. V odkazech je rozdělen na část úvodní (Dobíhající ŠVP - část A-B) a obsah učiva (Dobíhající ŠVP - část A-B). Výtisk celého původního ŠVP je k dispozici na ředitelství Gymnázia a ZUŠ Šlapanice.