Školní vzdělávací program (ŠVP)

Od 1. září 2020 byl zaveden nový ŠVP s motivačním názvem Škola žije do večera III (PDF, 5,5 MiB), jehož zásadní novinkou je zavedení výuky informatiky již od primy. Ve školním roce 2021/2022 je platný pro třídy prima a sekunda. V ostatních třídách platí předchozí ŠVP – Škola žije do večera II (PDF, 5,5 MiB).

Nový ŠVP (Škola žije do večera III) platí od šk. roku 2020/2021 (prima) a kompletní přechod na něj bude završen ve šk. roce 2027/2028 (oktáva).
Studium podle původního ŠVP (Škola žije do večera II) bude ukončeno oktávou, která bude absolvovat ve školním roce 2026/2027.