Školní vzdělávací program (ŠVP)

Od 1. září 2022 byl zaveden nový ŠVP s motivačním názvem Škola žije až do večera (PDF, 3,4 MiB). Vychází z nového RVP a jeho zásadní novinkou je zavedení tzv. digitálních kompetencí.

Podle nového ŠVP se od 1. září 2022 učí všechny třídy našeho osmiletého gymnázia a proto tím končí platnost všech předešlých ŠVP.