Školní vzdělávací program (ŠVP)

Od 1. září 2020 se výuka v primě řídí novým ŠVP s motivačním názvem Škola žije do večera III (PDF, 3,4 MiB). 
V ostatních třídách platí předchozí ŠVP – Škola žije do večera II (PDF, 3,4 MiB).

Nový ŠVP bude zaváděn počínaje šk. rokem 2020/2021 (prima) a kompletní přechod bude ukončen ve šk. roce 2027/2028 (oktáva).
Studium podle původního ŠVP (Škola žije do večera II) bude ukončeno ve školním roce 2026/2027 (oktáva).