Postup pro obnovení přihlašovacích údajů k "e-ŽK"

Při ztrátě nebo zapomenutí přihlašovacích údajů k Elektronické žákovské knížce (e-ŽK) si lze tyto údaje samostatně vygenerovat. Jedinou podmínkou je znalost e-mailové adresy, která byla nahlášena škole pro účely elektronické komunikace (většinou jde o soukromý nebo pracovní e-mail zákonného zástupce).
Studentům, kteří nenahlásili škole jiný e-mail, je automaticky nastaven jejich školní (...@gslap.cz).

Postup:

  1. Otevřít stránku e-ŽK
  2. Zvolit odkaz Zapomenuté heslo – viz obr. 1
    Obrázek 1
  3. Vložit e-mailovou adresu – viz obr. 2
    Obrázek 2
  4. Dále se řídit pokyny v odpovědním e-mailu. Součástí e-mailu je nejen návod na vygenerování nového hesla, ale i rekapitulace přihlašovacích údajů.