Ročníkové práce a SOČ

Ročníkovou práci (RP) vypracovávají studenti sexty a septimy povinně, kvinty a oktávy dobrovolně. Ti, kteří se zúčastní předmětových olympiád, zpracovávají během sexty a septimy celkově pouze jednu RP, ostatní studenti jednu v každém ročníku. Výběr témat a zadání řeší se svým vedoucím práce. Každoročně je během dubna nabídnut vyučujícími seznam, ze kterého si mohou téma vybrat studenti, kteří dosud nemají své vlastní téma. 

Více viz Metodický pokyn (příloha č. 1 Školního řádu) [PDF, 175 KiB].

K dispozici je i předpřipravený vzor Ročníkové práce [DOC, 215 KiB], který byl zpracován přesně podle formálních požadavků stanovených v Metodickém pokynu. Je k volnému užití všem studentům zpracovávajícím ročníkové práce hlavně proto, aby se mohli více věnovat její obsahové stránce. Jeho užití je zcela dobrovolné.

Práce, které dosáhnou vysoké úrovně, mohou být přihlášeny do okresního kola SOČ (Středoškolská odborná činnost - viz www.soc.cz).

Zajímavý web, který pomáhá soutěžícím z jihomoravského kraje, má adresu www.sockari.cz.