Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení pro urychlení a zjednodušení vyřízení úředních záležitostí ve škole. 

Zdravotní dokumentace:
Posudek o zdravotní způsobilosti (předvyplní zákonní zástupci, potvrzuje lékař; platnost 2 roky) – PDF, 430 KiB
Bezinfekčnost (vyplňují zákonní zástupci; nesmí být starší než 1 den) – PDF, 110 KiB

LVK - Bezinfekčnost a seřízení vázání (vyplňují zákonní zástupci; nesmí být starší než 1 den) – PDF, 100 KiB

Individuální vzdělávací plán (IVP):
Pravidla pro vzdělávání podle IVP (obecná pravidla pro možné poskytnutí IVP žákovi/žákyni) – PDF, 715 KiB

Žádost o IVP z důvodů sportovní reprezentace - nezletilý žák (podávají zákonní zástupci) – PDF, 570 KiB
Žádost o IVP z důvodů sportovní reprezentace - zletilý žák (podává žák/-yně samostatně) – PDF, 570 KiB
Žádost o IVP ze zdravotních důvodů - nezletilý žák (podávají zákonní zástupci) – PDF, 570 KiB

Způsob omlouvání zletilých žáků:
Plná moc pro omlouvání zletilých žáků (pro umožnění omlouvání zákonnými zástupci jako u nezletilých) – PDF, 650 KiB

Uvolnění z výuky:
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (ze zdravotních důvodů) – PDF, 520 KiB
Žádost o uvolnění z výuky z důvodu rodinné rekreace (podávají zákonní zástupci) – PDF, 540 KiB
Žádost o uvolnění z výuky z důvodu ... (obecný důvod; podávají zákonní zástupci) – PDF, 540 KiB

Průkaz ISIC:
Žádost o vystavení ISIC – potvrzení školy o studiu (přikládá se k žádosti o průkaz ISIC, předvyplněno) – PDF, 680 KiB