Projekty

A) Školní projekty

1. Minorities Appeal
CSflag  Projekt s cílem zvýšit povědomí o společenských problémech imigrace, chudoby, genderové rovnoprávnosti a rasové segregace. Výsledným produktem je série výukových videí pro čtyři vyučovací hodiny anglického jazyka.
USflag  A project with the aim of raising awareness of the social problems of immigration, poverty, gender inequality, and racial segregation. The ultimate product is a series of four educational videos for English classes.

2. Projekt v rámci operačního programu Jan Ámos Komenský
Projekt je zaměřen na kombinaci témat osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání. Cílem projektu je profesní rozvoj zaměstnanců  se zaměřením nejen na oborové znalosti, ale především na využívání moderních výukových metod, aktivizaci žáků, využívání moderních technologií a práci s třídním kolektivem. Zásadním cílem je také zlepšení schopnosti učitelů identifikovat nadané žáky a pracovat s nimi. Dalším cílem je využívání netradičních vzdělávacích metod, které nejsou běžnou součástí vyučování, a to podporou projektů, propojením formálního a neformálního vzdělávání, např.  formou pravidelných volitelných aktivit v odpoledních hodinách. Cílem je také  podpořit osobnostní rozvoj žáků, jejich wellbeing  a práci na sobě samotných.
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003853
Název projektu: Rozvoj potenciálu žáků a zaměstnanců Gymnázia a ZUŠ Šlapanice
Trvání projektu: 1. 1. 2023 až 31. 12. 2025 (36 měsíců)
Přidělený grant: 1 371 550 Kč

3. Projekty www stránek
Webové prezentace vytvořené studenty gymnázia (septima a sexta) v předmětu Informatika

4. BookShare
Projekt pro vzájemné půjčování anglicky psaných knih mezi studenty našeho gymnázia (přímý odkaz pro přidání knihy do katalogu)

B) Projekty EU

1. Přírodní vědy moderně
    projekt pro modernizaci učebny fyziky s velkým množstvím výukových materiálů pro biologii, chemii a fyziku

2. Projekt EU peníze školám
OPVK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - č.5515/34/7.1.5/2012  č.j. MŠMT–675/2012–469
Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0578
Název projektu: Škola žije do večera
Oblast: využívání ICT
Doba realizace:1. 6. 2012 až 31. 5. 2014
Částka: 907 660 Kč
Cílové skupiny: 250 žáků, 20 pedagogických pracovníků

3. Projekt mobility pedagogů v rámci programu Erasmus+
Spolufinancovano

Projekt zaměřený na zlepšení jazykových dovedností učitelů přírodovědných oborů a inovaci výukových metod.
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078722
Oblast: Školní vzdělání
Typ aktivity: Kurzy a odborná školení
Název projektu: Kreativní škola v době digitálních ekosystémů
Trvání projektu: 1. 6. 2022 až 30. 11. 2023 (18 měsíců)
Přidělený grant: 15 294 EUR

Projekt zaměřený na zlepšení jazykových dovedností učitelů, stínování na zahraničních školách a začlenění badatelské výuky do předmětů s důrazem na výuku o Evropě, EU a demokracii.
Číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000133961
Oblast: Školní vzdělání
Typ aktivity: Kurzy a odborná školení
Název projektu: Evropa naživo
Trvání projektu: 1. 6. 2023 až 30. 11. 2024 (18 měsíců)
Přidělený grant: 25 955 EUR