Projekty

A) Školní projekty

1. Minorities Appeal
CSflag  Projekt s cílem zvýšit povědomí o společenských problémech imigrace, chudoby, genderové rovnoprávnosti a rasové segregace. Výsledným produktem je série výukových videí pro čtyři vyučovací hodiny anglického jazyka.
USflag  A project with the aim of raising awareness of the social problems of immigration, poverty, gender inequality, and racial segregation. The ultimate product is a series of four educational videos for English classes.

2. Projekty www stránek
Webové prezentace vytvořené studenty gymnázia (septima a sexta) v předmětu Informatika

3. Projekt mobility pedagogů v rámci programu Erasmus+
Projekt zaměřený na zlepšení jazykových dovedností učitelů přírodovědných oborů a inovaci výukových metod.
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078722
Oblast: Školní vzdělání
Typ aktivity: Kurzy a odborná školení
Název projektu: Kreativní škola v době digitálních ekosystémů
Trvání projektu: 1.6.2022- 30.11.2023 (18 měsíců)
Přidělený grant: 15294 EUR

4. BookShare
Projekt pro vzájemné půjčování anglicky psaných knih mezi studenty našeho gymnázia (přímý odkaz pro přidání knihy do katalogu)

B) Projekty EU

1. Přírodní vědy moderně
    projekt pro modernizaci učebny fyziky s velkým množstvím výukových materiálů pro biologii, chemii a fyziku

2. Projekt EU peníze školám
    OPVK

    Rozhodnutí o poskytnutí dotace - č. 5515/34/7.1.5/2012  č.j. MŠMT - 675/2012 - 469
    Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0578
    Název projektu: Škola žije do večera
    Oblast: využívání ICT
    Doba realizace:1.6.2012 - 31.5.2014
    Částka: 907 660,- Kč
    Cílové skupiny: 250 žáků, 20 pedagogických pracovníků