Projekty

A) Školní projekty

1. BookShare
    projekt pro vzájemné půjčování anglicky psaných knih mezi studenty našeho gymnázia (přímý odkaz pro přidání knihy do katalogu)

2. Projekty www stránek
    webové prezentace vytvořené studenty gymnázia (septima a sexta) v předmětu Informatika

3. Projekt mobility pedagogů v rámci programu Erasmus+
    Projekt zaměřený na zlepšení jazykových dovedností učitelů přírodovědných oborů a inovaci výukových metod.
    Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078722
    Oblast: Školní vzdělání
    Typ aktivity: Kurzy a odborná školení
    Název projektu: Kreativní škola v době digitálních ekosystémů
    Trvání projektu: 1.6.2022- 30.11.2023 (18 měsíců)
    Přidělený grant: 15294 EUR

B) Projekty EU

1. Přírodní vědy moderně
    projekt pro modernizaci učebny fyziky s velkým množstvím výukových materiálů pro biologii, chemii a fyziku

2. Projekt EU peníze školám
    OPVK

    Rozhodnutí o poskytnutí dotace - č. 5515/34/7.1.5/2012  č.j. MŠMT - 675/2012 - 469
    Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0578
    Název projektu: Škola žije do večera
    Oblast: využívání ICT
    Doba realizace:1.6.2012 - 31.5.2014
    Částka: 907 660,- Kč
    Cílové skupiny: 250 žáků, 20 pedagogických pracovníků