Minorities Appeal


CSflag  Zde jsou pro vzdělávací účely k dispozici anglická výuková videa projektu Minorities Appeal. Instrukce a případné materiály k videím jsou dostupné z popisu každého YouTube videa.
Nejedná se o klasická online výuková videa, ale spíše o experimentální videa, vytvořená z videonahrávek sesbíraných přímo během reálné výuky, která proběhla na naší škole se studenty a Parkerem v červnu 2022. Ohlasy studentů na tento blok vyučovacích hodin v angličtině si můžete přečíst zde.
Použitím odkazu souhlasíte, že budete video používat za účelem vzdělávání a nebudete jej dále upravovat.

  1. The Cycle of Poverty
  2. Gender Stereotypes
  3. The Language of Immigration
  4. Timeline of School Integration

USflag  Here are the educational videos from the project Minorities Appeal at your disposal. All instructions and resources can be found in each individual YouTube video description.
These are not typical educational videos, but rather experimental videos recorded in classes with actual students with Parker in June 2022. If interested, you can read the students feedback here.
Using the link below you agree to use the video resources for educational purposes only, and not to adapt them in any way.

  1. The Cycle of Poverty
  2. Gender Stereotypes
  3. The Language of Immigration
  4. Timeline of School Integration