Prohlášení o zajištění souladu s GDPR

Datum
22.5.2018
Text

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zveřejňujeme v příloze (formát *.PDF) Prohlášení o zajištění souladu s GDPR. Součástí tohoto prohlášení jsou i kontaktní údaje na správce osobních údajů i na tzv. Pověřence proochranu osobních údajů (oboje také viz níže)

Kontaktní údaje správce:
Název školy: Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace
IČO: 49461249
Sídlo: Riegrova 17, Šlapanice, 664 51
tel.: 544 228 017
email: gymnazium@gslapanice.cz

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Mgr. Jan Juřík
tel. +420 / 543 426 011
email: gdpr@sssbrno.cz

Odkaz na české znění GDPR: https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-cs