Celostátní finále SOČ

Datum
18.6.2018
Text

Letošní ročník SOČ skončil pro žáky naší školy velmi úspěšně. O tři účasti v celostátním finále se postarali: sextánka Sára Tučková, která se v oboru Geologie a geografie se svou prací Radon v historickém podzemí města Brna umístila na pěkném 9. místě, septimán Šimon Straka, který v oboru Historie skončil těsně za stupni vítězů na 4. místě se svou prací Historie vápenictví a výroby cementu v Mokré u Brna a septimánka Veronika Slonková, která se v oboru Zdravotnictví vyšvihla se svou prací Genetická predispozice EMMPRINu/CD 147, MMP-9 TIMP-2 a faktoru V Leiden u pacientů s chronickým žilním onemocněním až na stupně vítězů a brala krásné 3. místo

Všem třem výše jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Věříme, že získané zkušenosti se jim budou hodit v dalším osobním rozvoji.