Týden s dějepisem

Datum
12.6.2018
Text

Ve dnech 21. - 25. května jsem se já, Karolína Zemene, zúčastnila celostátního kola dějepisné olympiády, které se konalo v Praze. Celý týden jsem byla společně s dalšími soutěžícími ubytována v prostorách Karlovy univerzity.
Každý den jsem poznávala nádhernou architekturu z období první republiky, a to například Sloupovou síň na Pražském hradě nebo budovu bývalé Legiobanky. Nejvíce mě ale zaujalo muzeum TGM v Lánech, kde jsem se dozvěděla mnoho nových informací o životě T. G. Masaryka.

Samotná soutěž se skládala ze tří částí, a to z písemné práce (kterou jsem napsala před zahájením soutěže), obhajoby písemné práce a závěrečného testu. Díky psaní písemné práce a její následné obhajobě jsem získala nové zkušenosti, které v budoucnu určitě využiji při tvorbě SOČ.

Na závěr bych ráda poděkovala profesorce Bičanové, která mě výborně připravila na všechna kola dějepisné olympiády.

Karolína Zemene