Akce předprázdninového týdne

Datum
1.7.2018
Text

V pondělí 25. června se uskutečnil projekt "Voda nad zlato", v němž týmy složené ze studentů sekundy, tercie a kvarty plnily úkoly na 10 stanovištích, na nichž přísně, ale spravedlivě rozdělovali body studenti kvinty. Společným tématem byla životadárná tekutina, pro nás tak samozřejmá, že si její důležitosti málokdo povšimne. V soutěžích vědomostních i pohybových zvítězilo družstvo číslo 4 se ziskem 177 bodů, ale podstatnější je, že se aktéři nejen pobavili, ale i něco nového dozvěděli. Každé stanoviště bylo zaměřeno na určitý vyučovací předmět, takže se luštilo, počítalo, určovaly se vodní rostliny, zkoumala se síla vody atp. - úkoly připravili kvintáni ve spolupráci s učiteli a vše pod záštitou paní profesorky Poláčkové, iniciátorky všeho tohoto dění.
Fotogalerie

O dva dny později pak v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS), který pořádá mj. i debaty s novináři (tzv. Týdny mediálního vzdělávání), navštívila naši školu redaktorka časopisu Respekt Silvie Lauder. Se staršími studenty rozmlouvala o zajímavých tématech, třeba proč se stala novinářkou, jak se bránit dezinformacím atd. Zajímavá debata se trochu protáhla, ale i tak po jejím skončení se naše vzácná návštěva ochotně ujala ještě dalšího úkolu a podílela se na ocenění nejúspěšnějších studentů právě skončeného školního roku. Popřála všem i krásné prázdniny. K tomuto přání se připojujeme a děkujeme.
Fotogalerie