Opsáno z Pekelného zpravodaje

Datum
5.12.2018
Text

Jako každý rok vtrhl mezi nižší třídy gymnázia čert Oktaviánus se svými kumpány s jasným záměrem uchvátit nějakou tu hříšnou dušičku. Jenže primáni vynikají nevšední pílí a poslušností, takže se je čerti alespoň snažili pomalovat pekelnými znameními a dopouštěli se i dalších nepravostí. Ďábelským rejdům učinil přítrž příchod andělů nebeských v čele s netradičně holobradým svatým Mikulášem. V primě tedy vše dobře dopadlo; jestli si pekelníci odnesli někoho z jiných tříd, už zpráva nic nenaznačuje. (foto zde)