Školní kolo Olympiády v německém jazyce

Datum
14.1.2019
Text

Předposlední týden minulého roku jsme na naší škole věnovali Olympiádě v německém jazyce. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích - mladší kvartáni a kvintáni, starší sextáni a septimáni. Zájem o soutěž projevilo třináct mladších nadějí a dvanáct zkušenějších matadorů. Soutěžní kolo se skládalo z části poslechové a konverzační. V mluvní části si vždy dvojice losovala jedno z osmi témat. Nestranná a objektivní porota u všech ohodnotila nasazení a snahu podat co nejlepší výkon. Rozhodování nebylo vždy nejjednodušší, ale snad vždy spravedlivé. Vítězkou mladší kategorie se stala Veronika Zapletalová z kvinty s celkovým počtem 36 bodů, první místo mezi staršími žáky obsadil Tobiáš Poláček se sexty s 38 body. Za porotu děkujeme všem účastníkům a vítězům blahopřejeme!

Hana Kraft a Miloš Vojtěch