Obhajoby ročníkových prací

Datum
18.3.2019
Text

V únoru na naší škole proběhly obhajoby ročníkových prací studentů sexty a septimy v přírodovědných a společenskovědních oborech. Z 30 ročníkových prací byly vybrány ty nejlepší, které mohli studenti přihlásit do soutěže SOČ.
Do soutěže SOČ byly vybrány následující práce:
v oboru Biologie: práce Sáry Tučkové a Kateřiny Horákové "Sledování aktivity a promoření klíšťat na vybrané spirochetální mikroorganismy", 
v oboru Zdravotnictví: práce Adama Pikny "Role hypoxie ve vývoji nádorů mléčné žlázy",
v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí: práce Veroniky Křížové "Biokonverze odpadu za využití bráněnky Hermetia illucens",
v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace: práce Petra Kubici a Ondřeje Koukala "Řídící jednotka modelu letadla",
v oboru Stavebnictví, architektura a design interiérů: práce Nely Janovské "Kontejnerové bydlení",
v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie: práce Terezy Vaněčkové "Studentův průvodce Galaxií" a práce Vojtěcha Tomana a Jakuba Schimmera "Výuková animace a videa týkající se elektrolýzy",
v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času: práce Anežky Odehnalové "Tvorba návrhu naučné stezky" a práce Adama Petrskovského "Flat Earth". Doufáme, že práce našich studentů odborné komise v soutěži SOČ zaujmou. Přejeme všem hodně štěstí a pevný hlas při prezentaci své práce. 

Radmila Poláčková