Krajská kola Chemické olympiády kategorií D, C, B

Datum
6.5.2019
Text

V průběhu března a dubna se konala krajská kola Chemické olympiády v kategoriích D, C a B. Jako první proběhlo krajské kolo CHO kategorie D v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Brně. Naši školu reprezentovaly studentky Alice Schimmerová z tercie a Jana Kalvodová z kvarty. Obě byly úspěšnými řešitelkami a Alice dokonce vybojovala pěkné 4. místo.

V dubnu následovalo krajské kolo CHO v kategorii C, které probíhalo v areálu Chemické fakulty VUT. Zde jsme měli dokonce tři zástupce; Karolínu Zemene z kvinty, Martina Vacka a Barboru Janskou ze sexty, opět byli všichni tři úspěšnými řešiteli a Karolína Zemene dokonce dosáhla na vynikající 2. místo.

Koncem dubna se sešli soutěžící na Gymnáziu Brno, Křenová, kde se konalo krajské kolo CHO v kategorii B. V této kategorii naši školu reprezentovali studenti Jakub Schimmer ze septimy a také nadějná Karolína Zemene z kvinty. A opět jsme slavili úspěch, Kája se umístila na krásném 4. místěJakub Schimmer vyřešil všechny úlohy ze všech účastníků nejlépe a soutěž vyhrál.

Všem soutěžícím blahopřeji k úspěchům a přeji hodně příjemných zážitků na dalších akcích zaměřených na chemii.