Výukový program Ekotýmu pro primu "Kam s ním?"

Datum
3.5.2019
Text

Ve středu 24. dubna se členové Ekotýmu na 2 hodiny přesunuli do kmenové třídy primy s připravenými krabicemi různých nepotřebných věcí, aby s primány prodiskutovali, jak se takových věcí zbavit. Na 5 stanovištích si žáci primy mohli připomenout, co patří a co nepatří do kontejneru na papír, plast, sklo, bioodpad a co naopak musí odvézt do sběrného dvora, co je nebezpečný odpad, kam patří nevypotřebované prošlé léky, kam s přepáleným olejem a co nemohou vyhodit na kompost. Informací bylo hodně, něco už primáni znali, ale dozvěděli se také mnoho nového. A aby si informace lépe zapamatovali, čekala je na závěr soutěž v třídění odpadu. Hodnotila se nejen rychlost, ale i správnost rozdělení odpadu. A můžeme říct, že všechny skupiny zvládly odpad vytřídit na výbornou v daném časovém limitu.

Radmila Poláčková

Fotogalerie