Celostátní kolo SOČ

Datum
28.6.2019
Text

Ve dnech 14. - 16. 6. se na Mendelově gymnáziu v Opavě konala celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovali tři studenti. Jakub Schimmer a Vojtěch Toman ze septimy se svou prací "Výuková animace a videa týkající se elektrolýzy" v oboru tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie se umístili na pěkném 7. místě. Nela Janovská obhajovala svou práci "Kontejnerové bydlení" v oboru stavebnictví, architektura a design interiérů. Umístila se také na sedmém místě. Získala ovšem zvláštní cenu, návrh do soutěže České hlavičky - Futura "Řešení pro budoucnost". 

Srdečně blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

R. Poláčková