Hovorové hodiny / Třídní schůzky

Datum
27.10.2019
Text

V pondělí 11. 11. se v době od 17.00 do 18.00 budou konat Hovorové hodiny, popř. i Třídní schůzky (v případě konání třídních schůzek budou rodiče včas informováni svým třídním učitelem o čase jejich konání).