Výprava do minulosti

Datum
12.11.2019
Text

Když posledního říjnového dne ráno nasedly prima se sekundou do autobusu, nikdo netušil, že se přesuneme nejen prostorem, ale i v čase. Cílem cesty totiž bylo římské město Carnuntum, které leží v Rakousku u Dunaje. Už v roce 6 n. l. tam římští legionáři založili opevněný zimní tábor, z něhož se v průběhu několika staletí vyvinulo město o rozloze 10 čtverečních kilometrů a čítající 50 000 obyvatel. Pobýval v něm ve 2. století i slavný císař Marcus Aurelius. Nic ale netrvá věčně - roku 433 Římané město spolu s celým územím, jemuž se říkalo Panonie, předali Hunům. Carnuntum zmizelo, ale ne navždy. Už v roce 1870 začal archeologický výzkum a v roce 1904 císař František Josef I. osobně otevřel muzeum Carnuntinum. To bylo první zastávkou našeho putování. Pak jsme se přesunuli kousek dál, prošli vstupní expozicí a ocitli se ve 4. století. Na autentických místech byly totiž rekonstruovány původní budovy, které si každý mohl dle libosti projít. Mohl se posadit na proutěnou židli, podívat se, kam Římané chodili poklábosit, nebo si ověřit, jak se ohřívala voda v městských lázních. Ani bohatí si tehdy nežili špatně, což dokládá honosný palác nazvaný Villa Urbana. A kdo chtěl, protáhl si tělo na dřevěných prolézačkách. Málokdo si uvědomil, že všechny repliky byly postaveny na základě doložitelných údajů, žádné výplody fantazie. Mnohde byla ponechána původní kamenná dlažba, prahy apod. Archeologové si zkrátka dali záležet. A celý skanzen se bude nadále rozšiřovat, takže až se sem někdo po pár letech vypraví zas, uvidí určitě něco nového.