Hovorové hodiny/Třídní schůzky

Datum
16.12.2019
Text

V úterý 7. 1. 2020 se v době od 17.00 do 18.00 budou konat Hovorové hodiny, popř. i Třídní schůzky (v případě konání třídních schůzek budou rodiče včas informováni svým třídním učitelem o čase jejich konání).