Olympiáda v německé jazyce

Datum
18.12.2019
Text

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 proběhlo každoroční školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěžící byli rozděleni do dvou výkonnostních skupin – kvartáni a kvintáni, resp. sextáni a septimáni. Obě skupiny řešily nejdříve úkoly k poslechovému cvičení, následně si žáci vylosovali konverzační téma a obrázek, k nimž hovořili.

A kdo si odnáší věnec pro vítěze? V mladší kategorii je to Dominika Damborská (kvarta), ve starší Daniel Léska (sexta). 

Členové poroty všem zúčastněným děkují za předvedené výkony a velikou snahu.

Miloš Vojtěch