Zdražení obědů ve školní jídelně ZŠ Šlapanice

Datum
4.12.2019
Text

Zveřejňujeme informace o nových cenách obědů ve školní jídelně ZŠ Šlapanice. Další podrobnosti naleznete na stránkách ZŠ Šlapanice.

Cena obědů ve školní jídelně platná od 1.1. 2020

Žáci  gymnázia                                       

žáci  11 – 14 let                        29,00 Kč/oběd            609,00 Kč

žáci  15 a více let                     32,00 Kč/oběd             672,00 Kč

smluvená dietní strava                                       

žáci  11 – 14 let                        35,00 Kč/oběd            735,00 Kč

žáci  15 a více let                     39,00 Kč/oběd             819,00 Kč


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok trvá od 1.9. do 31.8. kalendářního roku), ve kterém dosáhnou uvedeného věku. (Zákon 561/2004 Sb. Školský zákon § 24)

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (tj. 11-14 let=64,00 Kč, 15 a více let=67,00 Kč) a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv. „propadne“.