Organizace výuky v době uzavření školy

Datum
12.3.2020
Text
  1. V době uzavření školy pro prezenční výuku budou žáci dostávat (a již i dostávají) úkoly k samostudiu prostřednictvím svých školních e-mailů, e-ŽK, popř. i přes jiné již používané elektronické služby (např. Google Classroom).
    V případě podezření na nefunkčnost školního e-mailu kontaktujte správce domény na adrese: ondrusek@gslap.cz (s přesným popisem problému).
  2. Plnění takto zadaných úkolů je povinné. Distanční výuka, provozovaná touto formou, plně nahrazuje výuku prezenční.
  3. Od žáků bude průběžně vyžadována zpětná vazba. Formu si určí každý vyučující sám. Obvykle to budou e-mailové zprávy s přílohami (oskenované nebo ofocené sešity, zpracované textové dokumenty,...) nebo odevzdané úkoly ve službě Google Classroom, popř. jiná forma upřesněná vyučujícím.