Přijímací zkoušky v době pandemie

Datum
7.4.2020
Text

Vzhledem k podmínkám, které aktuálně panují v ČR, přijal dne 25. 3. 2020 Parlament ČR zákon č. 135/2020 Sb., platný od 27. 3. 2020 (uvádíme i celé jeho znění).

Nejvýraznějšími změnami proti dosavadní praxi jsou:

  • pouze 1 termín přijímacích zkoušek (PZ) – uchazeči konají PZ na škole, kterou si zapsali do přihlášky na 1. místě (výsledky dostanou OBĚ školy, přihláška na DVĚ školy tímto není nijak dotčena)
  • nemožnost odvolání se proti nepřijetí
  • Cermat zpřístupní školám výsledky PZ do 7 dnů po konání PZ (u náhr. termínů do 3 dnů)
  • ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 dnů po konání PZ (u náhr. termínu do 4 dnů)
  • zkrácení termínu pro podání zápisového lístku – do 5 dnů po zveřejnění výsledků
  • zahájení autoremedury (oslovení uchazečů „pod čarou“) bez nutnosti odvolání uchazeče, ihned po ukončení lhůty pro přijetí zápisových lístků

Co zůstává v platnosti:

  • kritéria PZ
  • podmínky konání PZ
  • možnost konat PZ v  náhradním termínu – pouze uchazeč, který do 3 dnů písemně omluvil svou neúčast na řádném termínu (§ 8)

V souvislosti s nastalou situací budeme, kromě klasického doručování pozvánek poštou, užívat ve zvýšené formě e-mailovou a telefonickou komunikaci.