Informace o přijímacím řízení

Datum
21.5.2020
Text

Termín přijímacího zkoušek pro uchazeče o osmileté studium byl stanoven na úterý 9. června 2020. Na našem gymnáziu konají přijímací zkoušku ti uchazeči, kteří si naše gymnázium uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Výsledky přijímacího řízení pak poskytne CERMAT oběma školám, které uchazeč na přihlášce uvedl. Podle výsledku této zkoušky pak školy sestaví pořadí na výsledkové listině přijímacího řízení. 

Nejpozději 26. května 2020 obdrží uchazeči, kteří budou konat zkouška na našem gymnáziu, pozvánku k přijímací zkoušce. Tato pozvánka bude zaslána na adresu zákonného zástupce, která je uvedena v přihlášce. Zároveň ve stejný den budou na webové stránce školy uvedeny všechny informace důležité pro přijímací řízení.

Uchazečům, kteří uvedli naši školu v přihlášce na druhém místě, bude zaslána nejpozději 26. května 2020 zpráva, která bude obsahovat kód uchazeče, pod nímž najde své umístění ve výsledkové listině. Tato zpráva bude odeslána na e-mailovou adresu zákonných zástupců uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení zůstávají nezměněna. Doba na vypracování jednotlivých testů byla letos prodloužena. Zkouška z matematiky trvá 85 minut, zkouška z českého jazyka 70 minut.

Zákon č. 135/2020 Sb. zrušil v letošním školním roce možnost odvolání proti nepřijetí ke studiu. Nepřijatí uchazeči, kteří splní kritéria pro přijetí, však budou letos mít možnost požádat ředitele školy o změnu jeho rozhodnutí prostřednictvím žádosti o vydání nového rozhodnutí. Poučení o formálních náležitostech a lhůtách této žádosti bude součástí rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Hodně štěstí při přijímacích zkouškách přeje
Mgr. Gabriela Kokešová
ředitelka