Aktualizované výsledky přij. zkoušek pro šk. rok 2020/2021 (po náhradním termínu)

Datum
17.6.2020
Text

Po zpracování výsledků náhradního termínu JPZ byly aktualizovány seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů.

Seznam přijatých

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dní.
Prosíme, abyste nám dali včas vědět i v případě, že budete zápisový lístek odevzdávat na druhou školu. Urychlíte tím proces přijímání dalších uchazečů v pořadí. Děkujeme.

 

Seznam nepřijatých

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy letos není možné, nicméně lze podat Žádost o vydání nového rozhodnutí z důvodu možného uvolnění míst již přijatých uchazečů (neodevzdané zápisové lístky uchazečů s lepším umístěním a přijatých i na druhou školu). 
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu byla odeslána poštou (osobní převzetí letos není možné) na adresu zákonného zástupce uchazeče v obálce s červeným pruhem. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku a nebyli přijati, mají v obálce přiložen formulář Žádost o vydání nového rozhodnutí. V případě zájmu jej prosím vyplňte, uveďte datum, kdy jste rozhodnutí od pošty převzali, a do tří dnů od data převzetí jej doručte na adresu našeho gymnázia.