Distanční výuka na gymnáziu - aktualizace z 21. 10. 2020

Datum
13.10.2020
Text

Dle usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. října 2020 bude výuka s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 probíhat následovně:

Nižší i vyšší stupeň víceletého gymnázia (prima – oktáva) se ve formě výuky sjednocují:

  • žáci se budou vzdělávat distančním způsobem mimo budovu školy
  • distanční výuka je pro žáky povinná
  • způsob a podmínky distanční výuky najdete na webu školy
  • ve dnech 26. 10. a 27. 10. jsou vyhlášeny "mimořádné prázdniny", výuka tedy v celém týdnu od 26. do 30. 10. nebude probíhat (28. 10. je státní svátek, 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny)

Všem žákům Gymnázia Šlapanice byly na období do 1. 11. 2020 hromadně odhlášeny obědy. Další informace o stravování ve školní jídelně najdete na webu ZŠ Šlapanice

Žáci byli upozorněni, že si mají ze školy odnést všechny své věci. Nevyzvednuté věci (např. u žáků v karanténě) lze ve škole vyzvednout pouze po předchozí domluvě (třídní učitel nebo kancelář školy).

Usnesení vlády k dispozici zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-12-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/