Informace k výuce od 7. 12. 2020

Datum
3.12.2020
Text

Jak jsme již informovali prostřednictvím e-ŽK rodiče žáků zainteresovaných tříd, od pondělí 7. 12. 2020 nastupují na prezenční výuku žáci sekundy a tercie z nižšího gymnázia a žáci kvinty a septimy z vyššího gymnázia (žáci primy a kvarty se vracejí na týden k distanční výuce). V této souvislosti připomínáme, že od 30. 11. 2020 došlo ke změnám v rozvrhu hodin (aktuální rozvrh je vždy k dispozici na odkazu: https://bakalari.gslapanice.cz/Timetable/public).

Žádáme všechny žáky, aby i nadále dodržovali nastavená hygienická pravidla 3R, tedy do budovy školy vstupovali pouze s nasazenou rouškou, dodržovali patřičné rozestupy a desinfikovali si ruce. Rodiče žáků žádáme, aby neposílali na výuku děti, které projevují jakékoli známky respiračních onemocnění.

Děkujeme, že dodržováním nastavených pravidel pomáháte udržet prezenční výuku v naší škole.