E-konverzační e-soutěž v anglickém jazyce

Datum
28.1.2021
Text

Přes zjevná omezení, která e-režim výuky přináší, jsme e-zorganizovali e-konverzační e-soutěž studentů e-ngličtiny Gymnázia Šlapanice. Třicítka e-soutěžících se postupně připojovala během dopoledne 28. 1. do e-soutěžní e-místnosti, kde před e-komisí předvedla své konverzační dovednosti. Vítězové postoupí do dalšího kola, které velmi pravděpodobně také bude "e". V kategorii I (prima a sekunda) e-zvítězila Martina Šitinová, na druhém místě se umístil Marek Paták. Kategorii II (tercie a kvarta) e-ovládl Jakub Sikora a na druhém místě Tereza Bednářová. V nejvyšší kategorii III e-zvítězila Eliška Čechová, na druhém místě se umístil Lukáš Dobiáš. Všem vítězům e-gratulujeme a všem účastníkům děkujeme a chválíme je za jejich výkon!

Angličtináři GŠ