Chemická olympiáda

Datum
12.4.2021
Text

V letošním školním roce se podařilo organizátorům chemické olympiády vytvořit úlohy teoretické i praktické části chemické olympiády pro online prostředí, i když to na podzim vypadalo, že se žádné soutěže tohoto charakteru konat nebudou. Nakonec se vše podařilo a od března začala probíhat jednotlivá kola všech kategorií chemické olympiády.
V kategorii D školním kolem prošly a do okresního kola postoupily Eliška Pertášová a Tereza Bednářová z kvarty a Elišce se podařil i postup do kola krajského.
V kategorii C teoretickou, praktickou část a také test úspěšně zvládli a do krajského kola postupují Jana Kalvodová ze sexty, Alice Schimmerová a Lukáš Vacek z kvinty.
V kategorii B se jako jediná úspěšně poprala se všemi třemi části školního kola Karolína Zemene ze septimy a postupuje do krajského kola.
Karolína Zemene také zvládla nástrahy školního kola kategorie A, postoupila do kola krajského, kde se umístila na pěkném 4. místě a vzhledem k vysokému bodovému hodnocení postupuje do národního kola ChO kat. A.
Všem účastníkům chemické olympiády děkuji za reprezentaci školy a postupujícím přeji hodně úspěchů v krajských kolech a Káje i v kole národním.
Radmila Poláčková