Filosofická soutěž

Datum
17.4.2021
Text

Jakub Hodek z oktávy se zúčastnil filosofické soutěže "Nebojme se myslet!" a postoupil do republikového kola. Výsledky z republiky zatím nejsou známy, i přesto blahopřejeme.