Přijímací zkoušky a testování na COVID-19

Datum
13.4.2021
Text

Všem uchazečům o studium, kteří budou na naší škole ve dnech 5. 5. a 6. 5. 2021 konat přijímací zkoušky, sdělujeme, že těchto zkoušek se budou moci zúčastnit pouze pokud nebudou mít příznaky onemocnění COVID-19 a současně doloží negativní výsledek testu na přítomnost viru SARC-CoV-2 (tento dokument, stejně jako Pozvánku k PZ, od uchazečů nebudeme vybírat, pouze jej zkontrolujeme).
Povinnost uchazeče vyplývá z opatření obecné povahy ministerstva školství a z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Nezapomeňte si prosím tento doklad s sebou donést, protože bez něj (vydaný školou, lékařem nebo testovacím místem – podrobnosti viz odkazy níže) nebudeme moci uchazeči umožnit vstup do budovy naší školy ani účast na přijímací zkoušce. 

Při obou termínech budou uznávána potvrzení s datem 29. 4. 2021 a novější. 

Podrobnější informace:
COVID portál
Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-4337/2021-7
Mimořádné opatření MZd č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN