Prezenční rotační výuka

Datum
6.5.2021
Text

V druhém týdnu prezenční výuky (17. až 21. 5. 2021) jdou do školy třídy SEKUNDA a KVARTA. Podrobné informace byly žákům a zákonným zástupcům žáků těchto tříd zaslány na jejich e-mail.
Žáci PRIMY a TERCIE se minimálně na týden vracejí k distanční výuce. Informace o dalším vývoji budou zaslány e-mailem v týdnu od 17. do 21. 5. 2021, jakmile je dostaneme oficiální cestou od MŠMT.

Třídy vyššího gymnázia (KVINTA až OKTÁVA) nadále zůstávají na distanční výuce.