Záseka 2021

Datum
9.5.2021
Text

Vážení rodiče studentů Gymnázia,
pomalu se nám scházejí dotazy na „Záseku“. Letní adaptační kurz proběhne, pokud to podmínky a epidemická situace dovolí. V případě přetrvávajících omezení počítáme i s variantami s menší účastí.

Adaptační kurz plánujeme na termín od soboty 31. 7. do soboty 7. 8. 2021

Přihlašovací formulář bude spuštěn ve středu 12. 5. v 18.00 hod. Lze se přihlásit pouze tímto způsobem, prosím, pečlivě a správně vyplňte všechny požadované informace. Platby za kurz budeme vybírat nejdříve v průběhu června, ideálně ve chvíli, kdy bude alespoň nějaká jistota, že akce bude moci proběhnout. Výzvu k zaplacení všichni přihlášení dostanou e-mailem.

Pokud bude plně využitelná kapacita tábora, počítejte s následujícím:

Budoucí prima (nová třída)
Přijmeme všechny zájemce, kteří své dítě přihlásí ke studiu na Gymnáziu a v určeném termínu vyplní přihlášku. V krajním případě lze později přidat i uchazeče přijaté např. po odvolání, ale čím delší je prodleva při přihlášení na akci, tím více se snižuje šance na volné lůžko na táboře.

Budoucí sekunda (letošní prima) a budoucí tercie (letošní sekunda)
Přijmeme všechny přihlášky v řádném termínu, na pořadí přihlášky nebude záležet.

Budoucí kvarta a ostatní
Podle kapacitních možností přijmeme studenty, kteří přihláškou projeví zájem na adaptační kurz jet. V tomto případě bude rozhodovat pořadí přihlášek. Zároveň musíte počítat s tím, že definitivní potvrzení účasti proběhne až v druhé polovině června, je to z důvodu velmi zdlouhavého přijímacího řízení na SŠ, jehož pravidla jsou stanovena MŠMT.

Detailní informace naleznete na záložce tábora zde na stránkách Gymnázia, pokud Vám bude nějaká informace stále chybět, napište na adresu zaseka@gslap.cz.